Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
 

Programın amacı

Endüstri Mühendisliği programının amacı, gerekli mühendislik ve yöneticilik bilgilerini entegre ederek, diğer mühendis ve yöneticilerle daha kapsamlı ve etkin bir işbirliği yapabilecek yönetici mühendis ve lider yetiştirerek, endüstri ve hizmet organizasyonlarındaki önemli bir gereksinimi karşılamaktır. Hızla küreselleşen ve bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ulusal ve uluslararası organizasyonların, teknolojik, ekonomik ve işletmecilik bilgi ihtiyaçları hızla artmakta ve değişmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölüm programı, endüstri ve hizmet organizasyonlarının mühendis yönetici ve lider gereksinimlerini karşılamak için bilgi yetenekli ve istekli öğrencilerine, analitik ve kritik olarak düşünmeyi, gerçekçi ve sosyal sorumlulukla karar vermeyi, etkin ve etken olarak analiz etmeyi, verimli uygulamayı ve etik şekilde kontrol etmeyi sağlayan çağdaş bilgi, beceri ve değerleri araştırarak, geliştirerek öğretmeyi amaçlar. 

Program, ayıca öğrencilere Endüstri Mühendisliği ile ilgili teknik ve sosyal seçmeli dersler sunarak öğrencilerin kendi öğrenimlerini kendilerinin oluşturmalarını sağlar.

Programdan mezun olanlar, sanayi, hizmet, turizm başta olmak üzere bütün sektörlerde  görev alabileceklerdir. Yurt içi ve yurtdışı bütün firmalar profesyonel mühendislik bilgi ve deneyimine sahip endüstri mühendislerine yoğun talepte bulunmaktadır.  Program giderek artan bu talebi karşılamayı ve kendi işini kuran yeni liderler ve girişimciler yetiştirmeyi de öngörmektedir.

 

Programa öğrenci kabul koşulları

ÖSYM tarafından MF-4 Puanı ile yerleştirilmiş olmak

 

Diploma

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Lisans diploması verilir.

 

Eğitim-öğretim şekli

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde faaliyete geçmiş olan eğitim programları, internet ortamında görüntülü, sesli, etkileşimli eş zamanlı biçimde yürütülmektedir. Yüz yüze sınıf eğitiminde olduğu gibi, öğretim üyesi ve öğrenciler sanal bir sınıfta bir araya gelmekte, birbirlerini görebilmekte ve işitebilmekte, sorular sorabilmekte ve cevap verebilmektedirler.

İnternet ortamında verilen derslerde, örgün eğitimde olduğu gibi yazı tahtası, power point uygulamaları, videolar, örnek olaylar, çoklu ortam ( Multi medya) araçları, animasyonlu metinler v.b. birçok eğitim aracı yüksek etkinlikle kullanılmaktadır.

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim-öğretim süreci öğrencilere internet ortamında kullanıcı hesaplarının açılması ile başlar. Öğrenciler Öğretim Yönetim Sistemi sayfalarına girerek eğitimleri ile ilgili tüm işlemleri bu sayfalar üzerinden gerçekleştirirler.

Uzaktan eğitim sistemi ile öğrenci sistem sayfasını kullanarak:

İletişim:İletişim sayfasından; akademik takvime ulaşabilmekte, sistem içinde kayıtlı olan üyelerle (öğrencilerle, destek birimiyle, öğretim üyeleriyle, sistem yöneticileriyle) mesajlaşabilmekte, arkadaşları ile iletişim kurabilmekte, fikir alışverişinde bulunabilmekte, öğretim görevlileri ve sistem yöneticileri tarafından yapılan duyuruları takip edebilmektedir.

Ders içerikleri:Öğrenci sistem ana sayfasından derslerin ana sayfalarına ulaşarak ders içeriklerini takip edebilmektedir. İçerikler düz metin olarak değil animasyonlu sesli ve görsel etkileşimli olarak sunulmaktadır.

Sınavlar:Öğrenciler sisteme yüklenen ara sınavları, belirlenen tarih aralığında sınavlar sayfasından alabilmekte, sınav bitiminde notunu öğrenebilmekte, doğru ve yanlış yanıtları görüntüleyebilmekte, verilen ödev ve projeleri belirtilen süre içinde hazırlayarak sisteme yükleyebilmekte, ödev değerlendirme notlarına ulaşabilmektedirler.

Ders programı ve derse girişler:Öğrenci haftalık ders planına ulaşarak hangi gün hangi konunun işleneceğini görebilmekte ve işlenecek konuya çalışarak sanal sınıfa hazırlıklı olarak bağlanabilmektedir. Ders saatleri bölümünde belirtilen ders saatinde öğretim üyesi ve öğrenciler ders linki aracılığı ile sanal sınıfa giriş yapabilmektedir. Canlı işlenen derslerde soru alış verişi ile konunun anlaşılması mümkün olmaktadır. İşlenen derslere ait arşiv kayıtları dönem boyunca öğrenci ulaşımına açık olmaktadır.

Diğer hususlar:Öğrencilerin üniversitemizin belirlenen yerleşkesine; kayıt işlemleri, mezuniyet işlemleri ve final sınavları için gelmeleri gerekmektedir. Diğer işlemler sistem üzerinden takip edilmektedir.

 

Sınav Sistemi

Sınav tarihleri dönem başında akademik takvimde ilan edilir.

Ara sınavlar internet üzerinden, genellikle çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır. Sınavlar bir hafta süre ile sistemde aktif tutulur. Sınav saati soru sayısına göre belirlenir.

Final sınavları 14 haftalık eğitim dönemi sonunda Cumartesi – Pazar günleri yapılır. Sınavlar klasik veya test yöntemi ile yapılır. Sınav programı, sınav yöntem ve süreleri dönem sonunda ilan edilir.

 

Not Sistemi

Derslere katılım üzerinden aktif katılım notu verilir, ancak devamsızlıktan kalma yoktur.
Yarıyıl içi başarı notunun, Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 20’dir.

Başarı Notu dağılımı;
Ödev :%5
Kısa Sınav : %5
Ara Sınav : %10

Final sınavının Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 80’dir.

Örgün eğitim yönetmeliğinde yer alan madde 31 de not sistemi hakkında bilgiler yer almaktadır. Uzaktan öğretim sistemimiz örgün eğitim yönetmeliğine uygun bir yol izlemektedir.

Ders Planı

T.C. Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Endüstri Mühendisliği Programı Ders Planı ve İntibaklarını görmek için tıklayınız.