Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
 

İşletme Yüksek Lisansı Programının amacı hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.

Tüm dünyada İşletme programları üniversitelerin gerek prestij gerekse getiri/maliyet açısından amiral gemisi konumundadır. Bu programlar orta/uzun vadede rekabetçi konumunu sürdürebilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yönetim danışmanlığı hizmeti verebilmesi, işletme eğitimi alanında lisans programlarından başlayarak yüksek lisans ve hatta doktora programlarına uzanan geniş bir ölçekte eğitim hizmeti sunabilmesine bağlıdır.

İşletme Yüksek Lisans Programı İşletmenin bilim dalları olan yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finans, üretim ve pazarlama alanlarından dersler içermektedir. Bu yönü ile, program genel işletme alanında kariyer edinme amacında olan kişiler için bir fırsat niteliğindedir.

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.

Günümüz yöneticileri karar verenler olarak teknolojik sosyal ve davranışsal özellikler içeren karmaşık problemler ile mücadele ederken bütüncül bir yaklaşım içinde hareket etmelidirler. İş dünyasında gereksinim duyulan değişimlere ve meydan okumalara karşı hazırlıklı olmalıdırlar Bundan dolayı, organizasyonlarda kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin sadece kısmi çözümler ürettiği gerçeğinin farkında olmak gerekir. 21’nci yüzyıl yöneticileri değişik yönetsel problemleri farklı metodolojileri aynı anda kullanabilen “yaratıcı bütüncülük” becerisi ile donatılmalıdırlar. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden araştırma ve uygulama yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratmak ve bu bilgileri paylaşmaktır.

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi İşletme Yüksek Lisans Programı, iş dünyasının imalat ve hizmet sektörlerindeki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, Stratejik İşletme Yönetimi, Stratejik Pazarlama, Çağdaş Finans Yönetimi, Finansal ve Yönetsel Muhasebe Teknikleri vb. konularda eğitim verecek olan program, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir.

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi İşletme Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme fonksiyonları ve işletme yönetimi hakkında teorik ve pratik olarak donanımlı olacaklarından, bu yetkinlikleri gerektirecek her türlü işte çalışabildikleri gibi, orta ve üst düzey yöneticilik vasıflarına da sahip olacaklardır.

Programa Kabul Koşulları:
a) Fakülte veya yüksek okulların en az dört yıllık bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.

Diploma

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı diploması verilir.

Eğitim-öğretim şekli

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde faaliyete geçmiş olan eğitim programları, internet ortamında görüntülü, sesli, etkileşimli eş zamanlı biçimde yürütülmektedir. Yüz yüze sınıf eğitiminde olduğu gibi, öğretim üyesi ve öğrenciler sanal bir sınıfta bir araya gelmekte, birbirlerini görebilmekte ve işitebilmekte, sorular sorabilmekte ve cevap verebilmektedirler.

İnternet ortamında verilen derslerde, örgün eğitimde olduğu gibi yazı tahtası, power point uygulamaları, videolar, örnek olaylar, çoklu ortam ( Multi medya) araçları, animasyonlu metinler v.b. birçok eğitim aracı yüksek etkinlikle kullanılmaktadır.

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim-öğretim süreci öğrencilere internet ortamında kullanıcı hesaplarının açılması ile başlar. Öğrenciler Öğretim Yönetim Sistemi sayfalarına girerek eğitimleri ile ilgili tüm işlemleri bu sayfalar üzerinden gerçekleştirirler.

Uzaktan öğretim sistemi ile öğrenci sistem sayfasını kullanarak:

İletişim:İletişim sayfasından; akademik takvime ulaşabilmekte, sistem içinde kayıtlı olan üyelerle (öğrencilerle, destek birimiyle, öğretim üyeleriyle, sistem yöneticileriyle) mesajlaşabilmekte, arkadaşları ile iletişim kurabilmekte, fikir alışverişinde bulunabilmekte, öğretim görevlileri ve sistem yöneticileri tarafından yapılan duyuruları takip edebilmektedir.

Ders içerikleri:Öğrenci sistem ana sayfasından derslerin ana sayfalarına ulaşarak ders içeriklerini takip edebilmektedir. İçerikler düz metin olarak değil animasyonlu sesli ve görsel etkileşimli olarak sunulmaktadır.

Sınavlar:Öğrenciler sisteme yüklenen ara sınavları, belirlenen tarih aralığında sınavlar sayfasından alabilmekte, sınav bitiminde notunu öğrenebilmekte, doğru ve yanlış yanıtları görüntüleyebilmekte, verilen ödev ve projeleri belirtilen süre içinde hazırlayarak sisteme yükleyebilmekte, ödev değerlendirme notlarına ulaşabilmektedirler.

Ders programı ve derse girişler:Öğrenci haftalık ders planına ulaşarak hangi gün hangi konunun işleneceğini görebilmekte ve işlenecek konuya çalışarak sanal sınıfa hazırlıklı olarak bağlanabilmektedir. Ders saatleri bölümünde belirtilen ders saatinde öğretim üyesi ve öğrenciler ders linki aracılığı ile sanal sınıfa giriş yapabilmektedir. Canlı işlenen derslerde soru alış verişi ile konunun anlaşılması mümkün olmaktadır. İşlenen derslere ait arşiv kayıtları dönem boyunca öğrenci ulaşımına açık olmaktadır.

Diğer hususlar:Öğrencilerin üniversitemizin belirlenen yerleşkesine; kayıt işlemleri, mezuniyet işlemleri ve final sınavları için gelmeleri gerekmektedir. Diğer işlemler sistem üzerinden takip edilmektedir.

Sınav Sistemi

Sınav tarihleri dönem başında akademik takvimde ilan edilir.

Ara sınavlar internet üzerinden, genellikle çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır. Sınavlar bir hafta süre ile sistemde aktif tutulur. Sınav saati soru sayısına göre belirlenir.

Final sınavları 14 haftalık eğitim dönemi sonunda Cumartesi – Pazar günleri yapılır. Sınavlar klasik veya test yöntemi ile yapılır. Sınav programı, sınav yöntem ve süreleri dönem sonunda ilan edilir.

Not Sistemi

Derslere katılım üzerinden aktif katılım notu verilir, ancak devamsızlıktan kalma yoktur.
Yarıyıl içi başarı notunun, Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 50’dir.

Başarı Notu dağılımı; 
Ödev :%5
Kısa Sınav : %5
Ara Sınav : %10
Final: %80

Final sınavının Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 50’dir.

Ders Planı

T.C. Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim İşletme Yüksek Lisans Ders Planı görmek için tıklayınız.